AIMSTA-6809W

  • Calcium Zinc Stabilizer for 5G cables Telecommunication lines electrical wiring cables

    Vápnikový zinkový stabilizátor pre káble 5G Telekomunikačné vedenia elektrických káblov

    PVC sa často používa na opláštenie elektrických káblov 5G kvôli jeho vynikajúcim elektrickým izolačným vlastnostiam a dielektrickej konštante. PVC sa bežne používa v nízkonapäťových kábloch (do 10 KV), telekomunikačných vedeniach a elektrických rozvodoch. Stabilizačný systém má významný vplyv na výkon a životnosť káblov z PVC. Môže účinne vyrábať káble a drôty a dať hotovému výrobku špecifické vlastnosti - vrátane dobrej tepelnej stability a elektrických vlastností, počiatočnej farby a stálosti farieb, dobrých mechanických vlastností, disperzie stabilizátora. Stabilizátor Ca / Zn sa vždy pridáva do izolácie vodičov a káblov a do plášťových zmesí, aby sa zvýšila pružnosť a znížila krehkosť. Je dôležité, aby použitý stabilizátor mal vysokú kompatibilitu s PVC, nízku prchavosť, dobré vlastnosti starnutia a bol bez elektrolytov. Okrem týchto požiadaviek sa zmäkčovadlá vyberajú s prihliadnutím na požiadavky hotového výrobku.