AIMSTA-6891

  • AIMSTA-6891

    AIMSTA-6891

    Po celé desaťročia sa priehľadné výrobky z PVC delili na tuhé a pružné, ktoré sa používali v rôznych aplikáciách. Podľa súčasných diskusií o ochrane životného prostredia a udržateľnosti budú budúce segmenty trhu čeliť kľúčovým výzvam. Výrobky s obsahom cínu, alternatívy k riešeniam bez obsahu cínu, budú čoraz dôležitejšie. V tejto súvislosti je potrebné venovať pozornosť rôznym právnym predpisom, napríklad liekopisu, schvaľovaniu kontaktov s potravinami, predpisom o úderoch vnútorného vzduchu alebo normám pre hračky. V minulosti boli cín, olovo a bárium hlavnými aplikáciami v mnohých aplikáciách, ale keďže Európska únia používa iba vápnikový zinok a bárnatý zinok, ostatné regióny sveta pomaly sledujú tento vývoj a čoraz viac si vyberajú tieto riešenia.